Renovering

Renovering av ekspedisjonskaia 2010 – 2011

Kaianlegget med ekspedisjonskai, fiskebruk, post og butikk var eid av nord Troms Museum. Museet hadde ikke hadde midler til å vedlikeholde kaia. Kaianlegget ble etter hvert  i en så dårlig forfatning at hurtigbåt truet med å nekte å legge til ved kaia. Vorterøy Bygdelag jobbet derfor i flere år med å skaffe penger til restaurering av kai. I 2009 ble Bygdelaget enige med  Nord Troms Museum og Lerøy Aurora (som hadde anlegg i nærheten) om å etablere en stiftelse med det formål å skaffe midler til å renovere kaianlegget. Skjervøy kommune stilte seg positiv til å delta i dette arbeidet. Dersom man klarte å skaffe tilveie midler påtok kommunen seg å stå som byggherre for den delen av kaia som ble benyttet til ekspedring av hurtigbåt. Stiftelsen skulle stå for renovering av resten av kaianlegget.

Som en del av denne avtalen ble eieforholdet overført fra Nord Troms Museum til Skjervøy kommune. Firmaet Barlindhaug fikk i oppdrag av kommunen å lage et kostnadsoverslag på dette arbeidet. Høsten 2009 og vinter 2010 ble benyttet til å søke om midler fra mange aktører. Troms Fylkeskommune gikk med på å dekke deler av utgiftene. Lerøy Aurora forpliktet seg til å leie deler av anlegget i minimum 25 år der leien skulle gå til å dekke kommunens banklån til renovering av ekspedisjonskaia. Vorterøy Bygdelag gikk inn med en egenandel på 300.000 kr.

Jobben for renovering av ekspedisjonskaia ble sendt ut på anbud og Firmaet Johnsen & Sønn, Tromsø vant anbudsrunden og høsten 2010 ble arbeidet igangsatt.

kaiskisse

Ekspedisjonskaia som kommunen påtok seg ansvaret med å renovere er markert i grått. Resten av kaianlegget (fiskebruk, post, butikk  og andre skur) er Stiftelsens ansvar.

Det ble et kort opphold i arbeidet i tidsrommet november 2010 til februar 2011 på grunn av faren forbundet med å rive ytre delen av kai i mørketiden. Når solen var tilbake i februar 2011 startet arbeidet opp igjenn.

Bygging av nytt godsskur

Stiftelsen hadde i løpet av høsten og vinteren skaffet tilveie en del midler slik at de kunne starte opp med renovering av den del av kaianlegget som ikke ble omfattet av bygging av ny ekspedisjonskai. I forbindelse med bygging av ekspedisjonskaien skulle ytre del av kaianlegget rives. Det gamle godsskuret var plassert på den delen som skulle rives. Bygdelaget/Stiftelsen bestemte seg for å bygge nytt godsskur i forlengelse av fiskebruket. Lerløy Aurora betalte deler av materialutgifter til godsskuret mot at de fikk innreid et lite kjemikalirom i bygget. De lokalansatte på Lerøy tok også ansvar for å sette opp råbygget til godsskuret. Kledning og bygging av tak, samt allt innvendig arbeid, ble gjort på dugnad av folk på Vorterøy i løpet av vinter og vår 2011. I tillegg til selve godsskuret ble det innredet et loft over godsskuret som benyttes til møterom og venterom.

Firmaet Johnsen og Sønn ferdigstilte arbeidet med ekspedisjonskaien i løpet av mai  2011. På grunn av sykdom hos en av de ansatte i firmaet stilte folk på Vorterøy opp å hjalp til med ferdigstillelsen av ekspedisjonskaia. Til gjengjeld hjalp firmaet Stiftelsen/Bygdelaget med peling og fundamentering av de kaidelene som ikke var en del av ekspedisjonskaia.

Totalt kostet renovering av ekspedisjonskaia Kr. 3.240.000,-. Den ble finansiert av Troms Fylkeskommune, Lerøy Aurora og Vorterøy Bygdelag. Skjervøy kommune var byggherre.

Bygging av godsskur kostet rundt Kr. 360.000,-  finansiert av Lerøy Aurora, Skjervøy kommune, Fiskarlaget Nord, Vorterøy Bygdelag og Stiftelsen Vorterøy kai. Folk på Vorterøy la ned rundt 1200 dugnadstimer med å ferdigstille bygget.

I tillegg ble de kaibitene (uten kaiskur), som ikke tilhørte ekspedisjonskaia, utbedret for rundt kr. 200.000,-. Dette ble finansiert av Stiftelsen UNI, egenkapital samt gjenytelser  fra  Firmaet Johnsen & Sønn. Bygdelaget stilte med materialer som ble tatt vare på i forbindelse med riving av ytre kai.

Kaifest

I juni 2011 ble det innvitert til stor kaifest der alle bidragsyterne og de som hadde jobbet med kaia var innvitert. Det ble servert mye god mat og drikke. Det var taler fra ordfører, Fylkesorfører, fra Lerøy, fra Firmaet Johnsen & Sønn, Bygdelaget og Stiftelsen. Nikkebykvartetten spilte til dans og det ble danset til den lyse morgen.

Renovering av kaifundament under bryggene – 2013

Det som gjenstod av arbeid under kaia var renovering av fundamentet under bryggene (fiskebruk, post, butikk, bensinskur og «hybel»). 2012 ble derfor benyttet til å søke om finansiering for ferdigstillelse av dette arbeidet. I 2013 var finansiering av dette arbeidet klart.

Arbeidet ble utført i løpet av oktober 2013. Stort sett allt av peler under bryggene ble skiftet. De ytre pelene ble pelet ned i grunnen. Det måtte bygges egen pelemaskin for å utføre denne jobben. Taket inne i brygga var for lavt til å bruke pelemaskinen de hadde benyttet på yttersiden av brygga. Det ble derfor en utfordrene jobb å få slått ned disse pelene. Resten av pelene ble boltet fast i fjell.

Kaidekket inne i bryggene var seget i årenes løp og var derfor lavere enn dekket på den nybygde ekspedisjonskaia. De hadde derfor en utfordrene jobb med å jekke opp kaifundamentet under fiskebruket for å utligne denne forskjellen. Dette arbeidet ble meget vellykket og høydeforskjellen er nå uten betydning.

Det finnes ingen tegninger av det gamle kaifundamentet. Arbeidet ble utført i samme stil som det gamle fundamentet var bygget og slik at fundamentet under bryggene og den nybygde ekspedisjonskaia ble en naturlig forlengelse av hverandre.

I tillegg til de tre som jobbet fulle dager i hele oktober med å ferdigstille arbeidet var det lagt ned mange dugnadstimer av folk fra bygda.

Totalt kostet høstens renovering rundt Kr. 350.000,-. Arbeidet ble finansiert av UNI stiftelsen , Lerøy Aurora, Skjervøy kommune og Norsk Kulturminnefond.

Det er enda mye renovering som gjenstår før kaianlegget er tilbake til opprinnelig standard. Det første som står på planen er å renovere taket på bryggene. Dette arbeidet vil bli startet opp i 2014  dersom det blir mulig å skaffe finansiering. Selve arbeidet er er planlagt gjort på dugnad.

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s